Příjemnou noc, je pondělí 25.3.2019, 2:08. Dnes má svátek Marián, zítra Emanuel.
Detail

Historie názvu obce Temešvár

2016-08-06 21:46:14 | MH ©

Pravděpodobně nejstarší záznam se podařilo nalézt ve fondu Velkostatek Chřešťovice, inv. č. 51, stará sign. V AU 1/8, karton 8. Léta páně 1717.

Foto

Foto: MH ©

Název obce je poprvé zmiňován v matriční knize narozených, oddaných a zemřelých pro farnost Chřešťovice, kam obec spadala.
V létech 1716 až 1719 je v matrice používán starší název "Nová Ves".V roce 1720 záznamy nejsou. Až ke dni 28.září 1721 se poprvé objevuje
název Themeswar. A to je zřejmě nejstarší záznam o změně názvu naší obce. V pozdějších rukopisech je obec zmiňována jako Nová Ves jinak Temešvár.
Nebo je původní název přeškrtnut a nahrazen novým. Žádný oficiální záznam o přejmenování se zatím nepodařilo objevit.

Bitva u Petrovaradína, 5. srpna 1716, představovala první velkou bitvu mezi Habsburky a Osmanskou říší. Habsburský vojevůdce princ Eugen Savojský
zde překvapil a rozprášil podstatně silnější armádu velkovezíra Damada Aliho a odrazil tak ofenzívu tureckých vojsk proti významné pevnosti Petrovaradín.
Zárověň si uvolnil ruce k dobytí Temešváru a vyhnání tureckých jednotek z celého Temšského banátu.

foto

Fotogalerie: 300 let
6.8.2016 Přejmenování obce.

Prvním cílem Turků bylo právě město Petrovaradín, které představovalo klíčovou pevnost a zásobárnu habsburských vojsk na Dunaji. Princ Eugen Savojský se rozhodl pro velmi riskantní variantu útoku, která se příčila všem tehdy zažitým konvencím. V noci na 5.srpna tajně překročil rozvodněný Dunaj přímo před hlavní,i pozicemi Turků, využil překvapení a časně ráno zaútočil. Jeho vítězství na trojnásobnou přesilou Turků bylo ohromující. 35 000 Turků, včetně velitele janičárů a temešvárského paši zůstalo ležet na bojišti. Zbytek armády bezhlavě prchal k Bělehradu.Rakušané získali tureckou válečnou pokladnu s 5 000 000 zlatých, 170 děl, zásoby potravin na celé tažení... Rakouské ztráty byly 8 000 mrtvých a raněných. Sám princ Eugen si v průběhu boje dvakrát zachránil život výstřelem ze svých pistolí. Jakmile se zpráva o vítězství dostala do Říma, přikázal Svatý otec na oslavu zvonit ve všech kostelích a princi Eugenovi věnoval ozdobný klobouk a drahocenný meč.


Autor: MH ©
Kontakty
Obec


Obecní úřad Temešvár
Obec Temešvár
č. p. 45
397 01


Starosta:
Milan Svoboda

Místostarosta:
Luboš Mikolášek

tel. obecní úřad: 382 284 338
mobil starosta: 724 107 142
mobil místostarosta: 725 949 130

e-mail:
info@temesvar.cz
obec@temesvar.cz
ekonom@temesvar.cz

IČO: 00512052
číslo účtu: 0640004309/0800

Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 18:00 hodin

Na celém území obce Temešvár je zakázán podomní a pochůzkový prodej!

(viz Tržní řád Obce Temešvár)

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.temesvar.cz
© Obec Temešvár
Právní doložka
Editace