Dobré odpoledne, je pondělí 10.12.2018, 13:36. Dnes má svátek Julie, zítra Dana.
Detail

Stručný přehled poplatků obce Temešvár, platný k 1. 1. 2018 - aktualizováno!

2016-07-28 22:06:53 | jha ©

Uvádíme nejčastější poplatky v naší obci.

Preambule:

 • Správce poplatku je obec Temešvár. Není-li poplatek zaplacen včas, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatek o 50%.
 • Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, které vzniká poplatková povinnost a nevztahuje se na ní osvobození od poplatku. Povinností poplatníka je k poplatku se přihlásit a zaplatit jej včas.

Místní poplatky (Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v OZV 1-2004 o místních poplatcích)

1.Poplatek ze psa
 • Poplatník: majitel psa, který má trvalé bydliště v obci Temešvár.
 • Sazba: 80,-Kč za psa. Za každého dalšího je poplatek 80,-Kč.
 • Termín: do 15. března kalendářního roku.
 • Úhrada: hotově v pokladně OÚ Temešvár.

2.Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Poplatník: osoba, která je přechodně a za úplatu ubytována v katastru obce
 • Sazba: 5,-Kč/osoba/den
 • Termín: poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel a odevzdává jej v předem dohodnutém termínu. Ubytovatel vede knihu ubytovaných, dle platné vyhlášky.
 • Ubytovatel:je povinen do 30 dnů ohlásit správci poplatku zahájení činnosti

3.Poplatek z ubytovací kapacity
 • Poplatník: fyzická nebo právnická osoba, poskytující ubytování za úplatu
 • Sazba: 1,-Kč/1den za každé i nevyužité lůžko
 • Termín:poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel a odevzdává jej v předem dohodnutém termínu. Ubytovatel vede knihu ubytovaných, dle platné vyhlášky.
 • Ubytovatel:je povinen do 30 dnů ohlásit správci poplatku zahájení činnosti

4.Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst katastru obce
 • Poplatník: osoba, která vjíždí do vybraných míst katastru obce
 • Sazba: 50,-Kč/1 den nebo paušální částka 200,-Kč/rok.
 • Termín:poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel a odevzdává jej v předem dohodnutém termínu. Ubytovatel vede knihu ubytovaných, dle platné vyhlášky.
 • Úhrada: hotově, vybírá paní Mrázová, Temešvár 35.

5. Poplatek za svoz, třídění a shromažďování odpadu (Podrobnosti v OZV 1-2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu)
 • Poplatník:
  • s trvalým pobytem v obci, sazba 450,-Kč/osoba/rok
  • vlastnící rekreační objekt, sazba 650,-Kč/každý jeden rekreační objekt/rok. Pokud má někdo dva a více rekreačních objektů, platí za každý
 • Termín:do konce června kalendářního roku
 • Úhrada:
  • hotově v pokladně OÚ Temešvár, každou středu od 17:00 do 18:00 hod.
  • složenkou na adresu Obec Temešvár, Temešvár 45, 397 01 Písek.
  • na účet 0640004309/0800, variabilní symbol 1340, do poznámky pro příjemce jméno a objekt, za který je placeno.

Autor: jha ©
Kontakty
Obec


Obecní úřad Temešvár
Obec Temešvár
č. p. 45
397 01


Starosta:
Milan Svoboda

Místostarosta:
Luboš Mikolášek

tel. obecní úřad: 382 284 338
mobil starosta: 724 107 142
mobil místostarosta: 725 949 130

e-mail:
info@temesvar.cz
obec@temesvar.cz
ekonom@temesvar.cz

IČO: 00512052
číslo účtu: 0640004309/0800

Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 18:00 hodin

Na celém území obce Temešvár je zakázán podomní a pochůzkový prodej!

(viz Tržní řád Obce Temešvár)

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.temesvar.cz
© Obec Temešvár
Právní doložka
Editace